Chính sách hoàn trả/ Refund Policy

Vì tất cả sản phẩm Mâm xe của chúng tôi là thiết kế riêng theo yêu cầu của từng cá nhân, theo sở thích, màu sắc và dòng xe khác nhau, nên chúng tôi sẽ không có chính sách trả hàng lại, hoặc hoàn tiền. Trong quá trình tư vấn và thiết kế, mọi yêu cầu thay đổi phải được thực hiện trước quá trình sản xuất.
Tất cả mốc thời gian hoàn thành sản phẩm mà chúng tôi đưa ra là ước lượng, không có sự đảm bảo cho điều này, vì mỗi sản phẩm thiết kế được làm hoàn toàn riêng biệt, và các thiết kế sẽ có sự phức tạp khác nhau, chất liệu khác nhau. Tuy nhiên chúng tôi sẽ luôn nỗ lực hết mình trong thời gian tốt nhất, để sản phẩm làm ra đảm bảo chất lượng, thiết kế yêu cầu, và trên hết là sự an toàn.

Chính sách giao hàng/ Delivery Policy

Chúng tôi sẽ cung cấp Mã theo dõi khi đơn hàng được xác nhận cho vận chuyển. 
Nếu có bất cứ hư hỏng, thiệt hại…xin vui lòng liên hệ support@t-forgedwheels.com. Chúng tôi sẽ hỗ trợ xử lý.

Chính sách bảo mật thông tin/ Privacy Policy

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty T-Forged Wheels (Sau đây gọi tắt là “T-Forged Wheels” hoặc “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng của mình thông qua wesite https://www.t-forgedwheels.com/ thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”).

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website & ứng dụng này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, T-Forged Wheels không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Công ty T-Forged Wheels không ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện việc thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân của người tiêu dùng. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, T-Forged Wheels sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

DRIVE YOUR OWN WHEELS

T-forged wheels_Fotter images_2 copy
T-forged wheels_Fotter images_3
T-forged wheels_Fotter images_4
T-forged wheels_Fotter images_5

© 2019 T-Forged Wheels™. ALL RIGHTS RESERVED.

Bạn thắc mắc? Vui lòng liên hệ. | support@t-forgedwheels.com